Bioconsum


A Adartia formem part de Bioconsum, però sabeu què és?
  • Som un grup de botigues d’herbodietètica i alimentació ecològica que des del 1998 col·laborem, compartim visions i experiències, sumem forces i aprofitem sinèrgies. Compartim per competir
  • La missió de Bioconsum és millorar la competitivitat i rendibilitat dels negocis i botigues que en formen part, amb una visió que vol anar més enllà del curt termini i que parteix sempre del client final. Per fer-ho, el grup s’ha dotat d’una estructura professional que assumeix funcions i desenvolupa serveis que han de permetre reduir costos operatius, disposar de serveis comuns més eficients i augmentar les vendes. Som nutrients per al teu negoci
  • Som botigues que volem aprofitar allò que ens uneix per poder millorar els nostres negocis mantenint la riquesa de la nostra diversitat. Mantenim la independència de cada botiga i actuem per convenciment. Units, donem força a la diversitat. Aquest és el repte, ser generosos per compartir i adaptar-nos al grup quan cal i simultàniament fomentar la singularitat individual. Això permet donar millor resposta als reptes econòmics, sectorials i socials del moment.